If the information on this translated website is unclear, please contact us at 360.902.3900 for help in your language of choice.

Ngừng Dịch Vụ Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh

cập nhật: 5 giờ chiều ngày 15 tháng 4 năm 2022

Hệ thống cấp giấy phép nghề nghiệp hoạt động trực tuyến trở lại

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, phần dành cho người được cấp giấy phép trên hệ thống cấp giấy phép nghề nghiệp của Department of Licensing (DOL) đã hoạt động trực tuyến trở lại và sẵn sàng phục vụ. Khách hàng sẽ không cần điền ý định gia hạn và nộp cho Department of Licensing nữa. Các cá nhân hiện có thể gia hạn giấy phép nghề nghiệp của mình và nộp đơn xin cấp giấy phép nghề nghiệp mới theo hình thức trực tuyến.

Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu khách hàng của chúng tôi, DOL đã sử dụng cổng thông tin ngoại tuyến vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, khi DOL được cảnh báo về hoạt động đáng ngờ liên quan đến cơ sở dữ liệu cấp giấy phép nghề nghiệp của mình.

Trước khi đưa cổng thông tin trực tuyến hoạt động trở lại, DOL đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện với sự hỗ trợ của chuyên gia an ninh mạng được công nhận trên toàn quốc, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc triển khai và lưu trữ của cổng thông tin, cũng như cơ quan Giải Pháp Công Nghệ Washington (Washington Technology Solutions, WaTech). Cơ quan thực thi pháp luật cũng biết về vấn đề này. Tại thời điểm này, chúng tôi tin tưởng rằng phần dành cho người được cấp phép của hệ thống cấp giấy phép nghề nghiệp đang hoạt động an toàn và chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ phần này.

Chúng tôi không phát hiện ra hoạt động đáng ngờ nào trong bất kỳ hệ thống nào khác do DOL quản lý, bao gồm cả hệ thống cấp giấy phép lái xe và phương tiện, tất cả đều đang được giám sát chặt chẽ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xem phần nào của hệ thống đã bị vi phạm và vi phạm bằng cách nào. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin.

Một tùy chọn trong cổng thông tin dành cho người được cấp phép có tên Pay by Employer (Do Người Sử Dụng Lao Động Thanh Toán) vẫn chưa hoạt động. Tùy chọn này được sử dụng ở một số ngành nghề, ví dụ hạn như nhân viên bảo vệ. Những cá nhân cần gia hạn các giấy phép đó có thể liên hệ với chương trình nghề nghiệp tương ứng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến những người được cấp phép có giấy phép hết hạn trong thời gian ngừng hoạt động, DOL sẽ tự động miễn tất cả các khoản tiền phạt do nộp hồ sơ trễ hạn cho đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Thư thông báo sẽ được gửi đi

Cuộc điều tra của DOL cho thấy kẻ truy cập trái phép có thể đã thu thập được thông tin cá nhân trong hồ sơ giấy phép kinh doanh hoặc nghề nghiệp của DOL. Thông tin bị ảnh hưởng có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số An Sinh Xã Hội, ngày sinh và/hoặc số giấy phép lái xe của người được cấp phép.

DOL rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân đã được giao phó cho DOL. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, cơ quan này đã bắt đầu gửi thư thông báo đến những người được cấp phép có thể bị ảnh hưởng. Trong thư có hướng dẫn chi tiết về cách được theo dõi tín dụng miễn phí. Xin lưu ý kỹ hạn chót vì sau đó quý vị sẽ không thể đăng ký theo dõi tín dụng miễn phí nữa. Hạn chót là ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Số điện thoại của tổng đài sẵn sàng giải đáp các câu hỏi về tín dụng

DOL sẽ hỗ trợ các câu hỏi về việc theo dõi tín dụng miễn phí mà chúng tôi đang cung cấp để đối phó.

Để được giải đáp các câu hỏi về theo dõi tín dụng miễn phí

  • Số điện thoại:360.664.1497
  • Giờ làm việc: 9 giờ sáng - 4 giờ chiều Giờ Chuẩn Thái Bình Dương, Thứ Hai - Thứ Sáu

Điều gì đã thay đổi?

Thông tin khái quát

Sở Cấp Phép (DOL) không chỉ cấp giấy phép lái xe và giấy phép điều khiển phương tiện. Sở còn cấp giấy phép cho 39 loại hình kinh doanh và nghề nghiệp, bao gồm chuyên viên thẩm mỹ, nhà môi giới bất động sản, nhân viên bảo lãnh, kiến trúc sư và giảng viên trường đào tạo lái xe.

DOL lưu trữ thông tin cá nhân về chuyên môn và nghề nghiệp của người được cấp phép trong một hệ thống được gọi là Hệ Thống Thông Tin Quy Định và Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp Trực Tuyến (Professional Online Licensing and Regulatory Information System, POLARIS). Quý vị có thể biết đến tên gọi phổ biến hơn của hệ thống này đó là “Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh”. Đối với 23 ngành nghề khác nhau, hệ thống này sẽ xử lý, cấp và gia hạn đơn xin cấp giấy phép, tiếp nhận các than phiền từ công chúng đối với người sở hữu giấy phép, và nhiều cái khác nữa. Hệ thống cấp giấy phép nghề nghiệp giúp người được cấp phép theo dõi tình trạng của giấy phép và mọi yêu cầu mà họ có thể cần phải đáp ứng. Hệ thống này cũng cho phép nhân viên cấp phép của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng về giấy phép và cho phép xem công khai tình trạng giấy phép của một người nào đó.

Điều gì đã xảy ra?

Trong tuần của ngày 24 tháng 1 năm 2022, DOL đã phát hiện hoạt động đáng ngờ liên quan đến thông tin (dữ liệu) giấy phép nghề nghiệp và chuyên môn lưu trữ trong Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh. DOL đã ngay lập tức đóng hệ thống này và mở cuộc điều tra với sự hỗ trợ của Washington Technology Solutions (WaTech). Ngoài ra, DOL vẫn duy trì dịch vụ của các chuyên gia được công nhận trên toàn quốc về an ninh mạng và ứng phó với sự cố. Việc thực thi pháp luật cũng đã được cảnh báo.

Phần hệ thống mà qua đó khách hàng có thể xin cấp và gia hạn giấy phép nghề nghiệp đã hoạt động trực tuyến trở lại từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Quá trình đánh giá bảo mật toàn diện đã cho thấy phần đó không thuộc phạm vi bị vi phạm và chúng tôi tin tưởng rằng việc đưa phần này hoạt động trực tuyến trở lại sẽ không làm lộ dữ liệu trái phép.

Có người truy cập trái phép vào dữ liệu tại DOL?

Đúng. Dựa vào cuộc điều tra của chúng tôi, DOL có đủ lý do để tin rằng đã có người truy cập trái phép vào Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh và các hồ sơ được thu thập.

Nếu cuộc điều tra của chúng tôi kết luận rằng thông tin nhạy cảm của quý vị có thể đã bị ảnh hưởng, DOL sẽ thông báo cho quý vị. Tại thời điểm này, chúng tôi ước tính có khoảng 650,000 cá nhân có thể bị ảnh hưởng.

Cuộc điều tra của chúng tôi cũng giúp loại trừ mọi khả năng các hệ thống khác của DOL, ví dụ như hệ thống cấp giấy phép lái xe và giấy phép điều khiển phương tiện (driver and vehicle licensing system, DRIVES) bị xâm phạm. Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn đang theo dõi tất cả hệ thống của mình một cách thận trọng.

DOL thu thập những loại thông tin (dữ liệu) giấy phép nghề nghiệp nào?

Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh lưu trữ thông tin về người sở hữu giấy phép và người nộp đơn. Các loại thông tin có thể khác nhau với các loại giấy phép khác nhau. Một số hạng mục thông tin bao gồm số an sinh xã hội, ngày sinh, số bằng lái xe và các thông tin nhận dạng cá nhân khác.

Thông tin nào đã bị truy cập?

Mặc dù các loại thông tin cụ thể trong hệ thống của chúng tôi có thể khác nhau đối với từng cá nhân dựa trên loại giấy phép mà họ sở hữu, nhưng các hồ sơ của chúng tôi chứa thông tin nhạy cảm như số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe và ngày sinh. Chúng tôi sẽ thông báo và hỗ trợ tất cả những người có dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh và có thể đã bị lộ. Các cá nhân trong hệ thống của chúng tôi bao gồm những người sở hữu giấy phép vẫn còn hiệu lực; ví dụ như một số cá nhân có giấy phép đã hết hạn, bị thu hồi và bị hủy bỏ; cũng như các cá nhân khác được liệt kê là đầu mối liên hệ cho các doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Quý vị sẽ làm gì để bảo vệ tôi và thông tin/dữ liệu cá nhân của tôi?

Chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Ngay khi xác định có hoạt động đáng ngờ trong Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh của mình, chúng tôi đã tạm thời đóng hệ thống này. Chúng tôi sẽ thông báo cho những người bị ảnh hưởng và đề nghị theo dõi tín dụng và chống ăn cắp danh tính.

Các chuyên gia công nghệ thông tin của chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo hệ thống này được an toàn trước khi mở lại quyền truy cập trang web. DOL cũng sẽ thực hiện các bước để giảm nguy cơ lặp lại các sự cố này trong tương lai bằng cách triển khai thêm các biện pháp an toàn kỹ thuật và khả năng giám sát hệ thống.

Tôi có thể làm gì bây giờ nếu tôi lo lắng?

Nếu cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện thông tin nhạy cảm của quý vị có thể đã bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ thông báo và cung cấp cho quý vị thông tin bổ sung và hỗ trợ vào thời điểm thông báo.

Trong thời gian đó, nếu quý vị có giấy phép nghề nghiệp do DOL cấp và lo ngại về tính bảo mật của thông tin nhạy cảm, thì dưới đây là một số bước hành động chủ động mà bất cứ ai cũng có thể cân nhắc:

  • Luôn cảnh giác – Chúng tôi khuyến khích quý vị luôn cảnh giác bằng cách xem lại các bản sao kê tài khoản và báo cáo tín dụng miễn phí của mình. • •
  • Cân nhắc đặt cảnh báo gian lận hoặc khóa an toàn cho hồ sơ tín dụng của quý vị – Các tổ chức tín dụng có các công cụ mà quý vị có thể sử dụng để bảo vệ tín dụng của mình, bao gồm cảnh báo gian lận và khóa an toàn.
  • Báo cáo hoạt động đáng ngờ – Nếu quý vị cho rằng quý vị là nạn nhân của hành vi gian lận hoặc ăn cắp danh tính, hãy gửi báo cáo của cảnh sát và nhận một bản sao báo cáo để gửi cho các cơ quan tín dụng và những người có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng phạm tội để xóa hồ sơ của quý vị. Báo cáo này cũng có thể cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào các dịch vụ miễn phí dành cho nạn nhân bị ăn cắp danh tính.

Tôi có thể được cung cấp các nguồn tài nguyên bổ sung nào?

Các nguồn tài nguyên để bảo vệ tín dụng của quý vị bao gồm Văn Phòng Tổng Chưởng Lý Tiểu Bang Washington tại https://www.atg.wa.gov/credit-reports và Ủy Ban Thương Mại Liên Bang tại https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft. Sở Thuế Vụ còn cung cấp một cách thức bảo vệ hồ sơ thuế của quý vị khỏi gian lận.

Nếu quý vị thấy thông báo từ chúng tôi cho biết dữ liệu của quý vị có thể đã bị xâm phạm, quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về cách kích hoạt việc giám sát tín dụng miễn phí.

Những hành động nào sẽ được thực hiện liên quan đến Hệ Thống Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh?

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã tạm thời đóng cửa hệ thống cấp giấy phép nghề nghiệp để bảo vệ những người sở hữu giấy phép nghề nghiệp và chuyên môn trong khi chúng tôi tiến hành điều tra kỹ càng. Chúng tôi đang nỗ lực bảo mật hệ thống này để DOL có thể tiếp tục phục vụ những người có giấy phép nghề nghiệp và chuyên môn đồng thời đảm bảo an toàn cho thông tin của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giấy phép của tôi hết hạn trong khi trang web Cấp Giấy Phép Nghề Nghiệp và Kinh Doanh không hoạt động?

DOL sẽ không phạt tiền, phạt hoặc xử phạt một người vì không gia hạn giấy phép của mình trong thời gian này. DOL sẽ ưu tiên việc gia hạn dựa trên ngày hết hạn của giấy phép.

Chatbot icon